بهترین ها

سهم آرزوی امشبم

سهم آرزوی امشبم دعای آرامش توست...
حتی اگر برای بدست آوردن آن، سراغ هر کسی بروی جز من....

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم خرداد 1393ساعت 19:59  توسط امیر  | 

عشق بچگی

 

همیشه ما آدمها دوست داریم به دوران بچگی برگردیم

اما واقعا اگه برگردیم عشقی مونده که دستشو بگیریم ، دستمون رو بگیره؟

چی شد زود بزرگ شدیم ؟

چرا نشد بچگی کنیم ؟

عشق بچگیامون واقعی بود یا عشق الان ؟

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم خرداد 1393ساعت 19:57  توسط امیر  | 

عشق بچگی

 

همیشه ما آدمها دوست داریم به دوران بچگی برگردیم

اما واقعا اگه برگردیم عشقی مونده که دستشو بگیریم ، دستمون رو بگیره؟

چی شد زود بزرگ شدیم ؟

چرا نشد بچگی کنیم ؟

عشق بچگیامون واقعی بود یا عشق الان ؟

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم خرداد 1393ساعت 19:57  توسط امیر  |